Zuidelijke ontsluitingsweg

Een ontsluitingsweg hier, is slecht voor mens en dier!

Wist u dat?

- Er in 2009 een zuidflankstudie is gehouden en variant ZF4 hierbij volledig werd afgewezen.
- Er in 2018 een actualisatie is geweest van deze studie en ook hier ZF4 volledig werd afgewezen.
- De Puttense gemeenteraad in 2024 dit traject weer gaat onderzoeken.

Ingezonden stuk:

Toch weer bijzonder om een wethouder zich zelf zo horen tegen spreken, het lijkt wel of hij bij zijn aantreden een opdracht heeft mee gekregen: 

"Gij zult een rondweg aanleggen"

 

De wethouder begint in de pers te zeggen dat hij blij is dat het initiatief van 20 jaar geleden niet is door gegaan, omdat het een verkeers-aanzuigende werking zou hebben. Daarna geeft hij in een bijeenkomst aan dat Huinen toch wel een bijzonder mooi gebied is, vervolgens kondigt hij een ontsluitingsweg aan die het gebied ongeveer door midden snijdt en legt uit dat de weg bedoeld is om doorgaand verkeer van Harderwijk naar Voorthuizen vice versa te faciliteren. Volkomen onbegrijpelijk. 

Want hij projecteert een weg net als 20 jaar geleden van ergens naar nergens, vanaf Voorthuizen een 60 km weg in ontwerpfase, bij de rotonde Henslare houdt de wereld op, en doorgaan via Ermelo is effectief ontmoedigd door 50 km weg met vele rotondes. 
Daarbij komt dat vele verkeersonderzoeken keer op keer aantonen dat meer dan 80% van het verkeer bestemming Putten heeft. 

Naast het feit dat dit voor het gebied een schadelijk plan is, is het ook geen oplossing voor vermeende verkeersproblemen. Voor een Gemeente met de grootte als Putten is dit ook een onbetaalbaar project: schatting van ter zake deskundigen: € 60 miljoen, hierbij is zuinig begroot en wordt de weg minimaal uitgevoerd. 

Het woord "waanzin" is hier op zijn plaats. 

 

Advies aan de wethouder: ga eens praten met Uw collega van "wonen" , dat is een hoog opgeleide verkeerskundige, die 20 jaar geleden al zeer effectieve plannen heeft voorgesteld.