Geschiedenis

In 1929 wordt aan de Huinerschoolweg in Huinen het Vereenigingsgebouw gebouwd. In 1946 besluit de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Putten om in dit gebouw ook kerkdiensten te houden: Voorlopig alleen een morgenbeurt, ter ontlasting van de morgenbeurt in het dorp. Geen middagdiensten, omdat men anders vreest voor 'ontvolking' van de middagdiensten in de Oude Kerk. Daarop volgen ook diensten op zondagavond in twee andere buurtschappen: de ene week in Veenhuizerveld, de andere week in Steenenkamer. Zo beginnen ook in Putten-Zuid de zondagse kerkdiensten. Hervormd Putten heeft dan nog maar één kerk: de Oude Kerk. Blijkbaar kan deze 's morgens niet alle kerkgangers van een zitplaats voorzien. Daar komt bij dat de mensen in de buurtschappen ver van het dorp af wonen. En over auto's beschikt men in die tijd nog niet. Daarom is er behoefte aan kerkdiensten in de buurtschappen.

Het verenigingsgebouw in Huinen kan 150-200 kerkgangers bergen. Nadelen aan deze diensten zijn dat er geen geluidsversterking is, dat er alleen ochtenddiensten zijn, Doop en Avondmaal worden er niet bediend, en ook huwelijken worden er niet bevestigd en ingezegend. Op de Avondmaalszondagen, één keer per kwartaal, wordt er zelfs helemaal geen kerk gehouden; dan wordt men in de kerk in het dorp verwacht.

Veel echtparen, die 's zondagsmorgens al vroeg naar het verenigingsgebouw in Huinen komen, gaan bij het binnenkomen uiteen. De mannen, vrijwel allemaal boeren, velen nog met een zwart befje voor, kiezen dan de noorderkant. Men praat vóór de dienst dan bij tot de kerkenraad met de prediker binnenkomt. Hun vrouwen, enkelen nog in Veluwse klederdracht, met de knipmuts op, kiezen dan de zuiderkant. Ook zij benutten de tijd vóór de dienst om nieuwtjes uit te wisselen. Gezinnen met jonge kinderen zitten vaak op voren aan. En achterin de jeugd met alle gevolgen vandien... De potige koster moet er nog wel eens een rechtzetten... Roodgloeiende kolenkachels zorgen er 's winters voor dat de kerkgangers niet bevriezen.

Direct na de oorlog zijn er plannen om in Huinen een kerk te bouwen. Dat zou dan het tweede kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Putten worden. Van de zijde van de kerkenraden en het kerkbestuur worden er toezeggingen gedaan en gemeenteleden in Putten-Zuid doen op hun beurt financiële toezeggingen. De plannen gaan echter niet door: uiteindelijk wordt besloten om eerst in het dorp een tweede kerk te bouwen. Met als reden dat de groei van de gemeente vooral in het dorp plaatsvindt. De Nieuwe Kerk in Putten komt in juni 1953 gereed. In Putten-Zuid is men ondertussen zeer teleurgesteld dat de bouw in Huinen niet doorgaat. Dat zet bij velen kwaad bloed. Begin jaren zestig wordt opnieuw bekeken of er in de buurtschap kan worden gebouwd. In 1962 koopt de Hervormde Gemeente aan de Beulekampersteeg een perceel grond voor de bouw van een kapel. De aangekochte locatie, vlakbij de Voorthuizerstraat, is ideaal, omdat de kapel dan tevens voor buurtschap Veenhuizerveld dienst kan doen.

De noodzaak voor de bouw van een kerk in Putten-Zuid blijft omstreden. Niet iedereen vindt het nodig dat Putten-Zuid een kerk krijgt. Velen in het dorp en andere buurtschappen zien liever dat het geld besteed zou worden aan bijv. de restauratie van de Oude Kerk. Voor buurtschap Steenenkamer ligt het extra gevoelig. Want de diensten van de buurtschappen Huinen en Veenhuizerveld verhuizen naar een nieuwe kerk, terwijl Steenenkamer tegelijk met de opening van de Zuiderkerk zijn zondagavond diensten helemaal kwijtraakt. Dat is voor meerderen in Steenenkamer moeilijk verteerbaar. Gelukkig blijken de bouw van een nieuwe kerk én restauratie van de Oude Kerk allebei te realiseren; in mei 1965 komt de Zuiderkerk in Huinen gereed, en in april 1966 is de gerestaureerde Oude Kerk weer in gebruik genomen.